Komíny pro nové bytové domy

Domovní kotelny

Nerezové komíny pro domovní kotelny jsou komíny , které lze instalovat jak na fasádu domu i uvnitř domy. Tyto komíny ,např. Schiedel ICS, jsou určeny jak pro moderní přetlakové spotřebiče i pro stávající atmosferické spotřebiče. Díky velkému množství vyráběných dílů. Jsou tyto systémy velmi variabilní a je možné instalovat jakoukoliv spalinovou cestu za dodržení fyzikální předpokladů a norem.

Komíny pro více kotlů

Schiedel CLV

Komín Schiedel CLV je systém určený pro odtah spalin od více kotlů od 1-10 ti jen jedním komínem. Jedná se o lehký koaxialní systém s nerezovou vložkou a vzduchou mezerou a vnějším nerezovým páštěm. Tímto komíny lze od kotlů jak odvádět spaliny tak zároveň jím přivádět vzduch ke kotlům. Jedná se o lehký komín , který lze umístit např. do světlíků ale i na fasádu a nebo jiné instalační šachty přo dodržení všech norem . U těchto komínů je vždy důležité správné dimenzování

Schiedel MULTI

Komínový systém MULTI je speciální komínový systém, určený pro odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů.

Vlastnosti systému

 • Jednoduché projektování
 • Průměr průduchu 14 až 25 cm
 • Keramický systém odolný vůči vlhkosti
 • Lze připojit až 10 spotřebičů
 • Přívod vzduchu zaintegrován v konstrukci komína
 • Variabilní řešení nadstřešní části
 • Široké příslušenství

Vzhledem k možnosti připojení spotřebičů po výšce komínu, je systém MULTI s výhodou používán v bytových domech, kde každý kotel je uživatelem používán bez závislosti na ostatních. Vzduch pro spalování je přiváděn šachtou, tvořenou komínovou tvárnicí a šamotovou vložkou, kterou jsou odváděny spaliny. Komínový systém MULTI je určen pro odvod spalin od max. 10 kotlů (typ C 42 a C 43 - uzavřené plynové spotřebiče typ "TURBO").

Vzducho - spalinový systém

Na komínový systém Multi lze připojovat pouze uzavřené plynové spotřebiče, se zabudovaným ventilátorem a s uzavřenou spalovací komorou. Kotle (spotřebiče obecně) a systém Schiedel Multi spolu tvoří vzduchospalinový komínový systém.

Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

Provoz spotřebičů nezávisle na vzduchu v místnosti, kde jsou (nebo mají být) spotřebiče instalovány, uzavřený systém: přívod vzduchu - spotřebič - odvod spalin zajišťuje to, že spaliny nemohou uniknout do místností (a tím kohokoli ohrozit). Systém Multi zajišťuje ať už přímo nebo nepřímo:

 • bezproblémový přívod vzduchu ke kotlům
 • hygienicky bezvadné spalování
 • bezpečný odvod spalin
 • dobré energetické využití paliv