Revize komínů

Zajišťujeme odborné služby spojené s revizí komínů, která je podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti povinná minimálně jednou ročně.

       Kromě pravidelná revize komínu, u které posoudíme jeho stavební část, funkčnost a bezpečný provoz včetně odvodu spalin do ovzduší, nabízíme také nárazové revize komína. Ty se musí provádět vždy při jakékoliv rekonstrukci spalinové cesty, kolaudaci komína či výměně starého nebo připojení nového spotřebiče. 

POSOUZENÍ SPALINOVÉ CESTY

Protokol o provedené kontrole komína před uvažovaným připojením spotřebiče

KDY

  • před připojením nového spotřebiče

  • při výměně spotřebiče

PODMÍNKY

  • znát, jaký spotřebič (typ, tepelný výkon, palivo)

  • zabezpečení přístupu do prostor bezprostředně souvisejících s komínem (místnost kudy prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, přístup na střechu, na komín)

PLATNOST

  • revizní technik s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti

  • firma s platným živnostenským listem odpovídajícím této činnosti