Komíny pro stávající činžovní domy

Vzhledem k nové úpravě předpisů od podzimu v roce 2016. Se při výměně kotlů mohou instalovat jen kotle kondenzační. Pro odkouření k těmto kotlům je nutná ve většina případů úprava stávající spalinové cesty. Při upravě komínů pro kondenzační techniku se většinou použivají plastové komínové vložky. A to způsobem převložkováním stávajícího komínu a nebo výstavbou nového lehkého komínu po fasádě a nebo ve světlíku domu. Díky systém pro odkouření pro kondenzační koltle. Je možné komín použít k přívodu vzduchu, který kotel potřebuje pro správné fungování.

Drahelčice